Beeldig Kind

Deze site functioneert momenteel optimaal vanaf computer of laptop, aan mobiele gebruiksvriendelijkheid wordt gewerkt

De artistieke ontwikkeling van kinderen draagt bij aan sociale structuren
Ik vertrouw kinderen in hun creatieve zoektocht en talenten. Door kinderen bij de essentie van een creatief maakproces te betrekken, ervaren ze diepe en scheppende krachten in henzelf. Door kinderen in beelden te laten werken, ontstaan er nieuwe verbanden en verbindingen. Wat resulteert in een open sfeer met betrokken onderlinge verhoudingen.

Een complete visie op het kind: ruimte voor onderzoek 

Ik help kinderen het zelf te durven doen. En samen te leren van elkaars resultaten. Ik bevorder open dialoog en idee-uitwisseling tussen kinderen, door de groep te laten praten over hun bevindingen. Kinderen brainstormen (in groepjes) voordat zij aan een kunstwerk beginnen. Ik bied inspirerende voorbeelden, die speels laten zien hoe de globale wereld(economie) in contact staat tot hun leefwereld. Van welke grondstoffen zijn producten bijv. gemaakt? Vervolgens verbeelden zij eigen verhalen en structuren, gebouwd met door hen gevonden afval- en natuurlijk materiaal.
Dankzij het vertrouwen in de aangeboren nieuwsgierigheid van kinderen, ontstaat er ruimte voor een creatieve benadering met verrassende ideeen en kunstwerken. Bij het maken van kinderportretten staat een poetische en gelaagde blik ook centraal. Ook hierbij worden attributen en natuurlijke materialen benut. Resultaten spreken tot de verbeelding en zijn betekenisvol. 

Verbeeldingsrijke projecten
Standaard en op maat gemaakt voor uw school, organisatie of gezin

Kunstprojecten op scholen 
– Eenmalige workshopmiddag (vaste les met thema recycling)
– Kunstproject in de klas (een wekelijkse lessenserie)

Kinderfotografie
– Artistieke portretfotografie – individueel of in familieverband
– Verbeeldende fotoreportage van uw school of kinderdagverblijf
– Uw persoonlijke kunstwerk op maat

StadsdierenKunstprojecten op scholen
Scholen ontvangen cultuurbudgetten, zoals voor BIK-projecten. Als Beroepskunstenaar in de Klas, betrek ik de groep bij diverse stappen van een creatief proces. Als mixed media kunstenaar en fotograaf hanteer ik een integrale aanpak. En geef ik naast beeldende vermogens ook idee-ontwikkeling en sociale interactie de ruimte. Lees meer:
– kunst in de klas met informatie over de aanpak
– ontworpen projecten via kunsteducatie aanbod


kinderportret_mathilde_jansen2

Artistieke portretfotografie
Kunst- en documentaire fotografie van uw kind of groep in een natuurlijke omgeving. Via daglicht ontstaat er een natuurlijke sfeer. (Indien nodig, wordt er een lamp gebruikt.) Oprecht contact is essentieel tijdens het fotograferen. Kinderen stoppen met poseren zodra ze zich overgeven aan het moment en de interactie met mij op locatie. Ware fotografie begint waar de ziel via lichaamstaal spreekt.

Lees meer:
– kinderfotografie in het bijzonder
– fotografiepraktijk in het algemeen.

__


Het beeldige in ieder kind ontdekken
Via: Experiment, menslievend, innovatie, recycling en inclusiviteit. Kinderen werken zelfstandig en gezamenlijk, aan een tastbaar resultaat. Eerlijke beleving staat centraal. Ieder kind beschikt over rijke beeldende vermogens, die zij ontdekken in samenhang met de wereld om hen heen. Vanuit een veilige sfeer of kern.


© Images/text: Mathilde Evaline Jansen. You’re not allowed to copy content without permission. Ask me.