Kunst in de klas

Kinderen willen innerlijke rijkdom beleven, gelooft u in hen? “Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.”
– Albert Einstein

Fotografie en materialen
Als Beroepskunstenaar in de Klas (BIK) verzorg ik projecten in het basisonderwijs, waarbij globale en lokale verbanden tastbaar onderzocht worden. Kinderen ontplooien hun creativiteit en ervaren mogelijkheden die passen bij de 21e eeuw. Middels fotografie en mixed media worden thema’s als duurzaamheid, circulaire en sociale economie benaderd en besproken. Projecten zijn vormgegeven in lijn met de kerndoelen voor cultuureducatie. Naast creatieve ontwikkeling spelen het milieu (in de buurt) en het culturele erfgoed een rol.

Gelijkwaardig
Kinderen mogen buiten lijntjes kleuren. Er wordt rekening gehouden met bijzondere kenmerken, zonder te labelen. Het maakt mij niet uit of een rugzak vol of leeg is. Kinderen maken een creatieve reis via een project, met hun klasgenoten. De klas werkt naar een eindresultaat met kunstwerken die onderlinge verbanden tonen. Kinderen leren zichzelf en elkaar beter kennen.

Kan een schelp verrassend gecombineerd worden met bijv. een blikopener? Natuur en gebruiksvoorwerpen smelten samen tot een wonderlijk object zoals een schelp-opener. Dit kan een volgende les verwerkt worden in een pop-up achtergrond. Kinderen gebruiken diverse vermogens.

De onderstaande kunstwerken zijn ca 10 cm hoog en gemaakt tijdens het project Nachtlandschap bij een Jenaplan school uit Amsterdam-West. De school werd verrast door de onverwachte en fijne motoriek van de 3 kleuterklassen. Ik daag kinderen uit en spreek hen aan op hun potentie.


Wereldorientatie om de hoek
De klas wordt (aangepast op niveau) stimulerend begeleid bij brainstorm sessies en dialogen, die als inspiratiebron voor te maken kunstwerken dienen. De opdrachten hebben als doel om kinderen zich bewust te laten worden van hun ideeen, in een wereld die globaal verbonden is. De buurt rond de school functioneert als een proeftuin, waar diverse materialen zoals plastic dopjes of steentjes verzameld worden.
Kunstwerken worden gemaakt met gebruik van: fotocollages, (zelf)portret, tekening of een landschap gebouwd van gevonden materialen. Deze kunstwerken komen terug in een video of fotowand. De eindpresentatie toont een verhaal met reizende kunstwerken, bijvoorbeeld.

Creatieve groepsdynamica
Het werken in individueel- en groepsverband wordt afgewisseld. De groepsdynamica vormt een waardevol onderdeel in het artistieke project. Om te experimenteren is een transparante sfeer nodig waarin ieder kind zich gekend en gewaardeerd voelt. Kan een half-afgemaakt kunstwerk ook ‘vol’ zijn? Vragen worden open gesteld.

Dieren middenbouw

 

Wisselwerking tussen groepsproces en individueel kunstwerk (win-win-win)
– De kinderen ervaren ruimte om persoonlijke ideeen te ontdekken, uit te wisselen en tastbaar uit te drukken in een kunstwerk.
– De kinderen reflecteren op het werkproces. Het creatieve proces vormt een inhoudelijk streven. Het project groeit verder op basis van onderlinge interactie.
– De ontstane samenhang tussen kunstwerken van diverse kinderen, wordt zichtbaar gemaakt in de eindpresentatie.

Menselijke structuren en verbanden 
In projecten onderzoeken de kinderen hun leefwereld en ontwerpen zij de toekomst. Er ontstaan gaandeweg nieuwe structuren en voorstellingen. Zo kan een docent tijdens een les mee gaan in deze ‘ontdekkingsreis’ met de kinderen. Zij beleven de klas van ‘onderaf’. De kinderen ontwikkelen en evalueren op stappen die voor hen betekenisvol of plezierig zijn. Naast creatieve vermogens van het brein worden er in de klas sociaal-emotionele en verbale vaardigheden ontwikkeld. Kunst kan glansrijke en lastige kanten van het bestaan in perspectief plaatsen. Brainstorm sessies kunnen de onderlinge band versterken. Er wordt naar ieder kind geluisterd.Communicatie met de school
Projecten worden zorgvuldig met een school en bouw afgestemd. Zo kan er een klassenthema verwerkt worden in de les. Lessen worden voorbereid middels een lesopzet; de aanpak en doelen worden vooraf gedeeld met docenten. Er worden visuele voorbeelden gemaakt die kinderen wegwijs maken of inspireren.

Prijsindicatie 
– Eenmalige workshopmiddag (vaste les met thema recycling van ca 3 uur voor 350,-)
– Kunstproject in de klas (een wekelijkse lessenserie van ca 5 a 7 lessen voor ca 1500,-)

Het uurtarief voor de kunstlessen bedraagt 60,-  en bij voorbereidend werk 30,-. Een kunstproject bevat conceptontwikkeling, materiaal voorbereiding, overleg en fotografie-presentaties. Projectprijzen zijn all in.

Regio’s
Ik ben beschikbaar in Nederland; hoofdzakelijk in de Randstad en Midden-Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort, ‘t Gooi, de Veluwe).

Kunst, privacy & PR
Het werk(proces) van kinderen, leg ik soms vast. Ik verzoek docenten om mij vooraf een lijst te geven met evt. namen van kinderen die niet of onherkenbaar in beeld mogen. Vaak zijn ouders en kinderen trots op het project. Het levert een opbouwende bijdrage aan de ontwikkeling van het kind of de school.

mathilde-in-klas6  mathilde-in-klas5 mathilde-in-klas4